Loans up to 500 000 kr!

We convey your loan application to several banks, completely free of charge. Choose the loan offer that suits you best!

LOAN AMOUNT 150 000 NOK
 
LOAN TERMS 5 YEARS
 
Monthly amount 2 330 NOK/monthly

Eksempelrente: 7,90% (150 000 kr, eff.rente 9.99%, 5 år, etbl geb 650 kr, totalt 197 250kr.) Lånerenten settes individuelt.

image

Loans without collateral for whatever-you-want!

Do you need money for new projects, or do you wish to refinance expensive small loans or credit card debt? A loan without collateral can be used for anything you want, but many choose to use consumer loans to invest in property or take care of several small loans. You can pay off your loan whenever you want.

Our partners

CompareKing works with several lenders and banks.

Below is a selection of some of our partners::
Se flere tilbud under

Terms and conditions

Libertech AS ("we" or "us") takes privacy seriously. This Privacy Policy explains how we gather information about our users and the steps we take to ensure that information is kept secure and confidential.

By using our services, you agree to the terms and conditions that are presented below. If you have any questions about our privacy policy or other related questions please feel free to contact us on telephone 800 16 689 or by e-mail kundeservice@compareking.no

How do we gather information?

1) When you register with us or fill in an application form via the Internet, telephone or other means, you will provide some data that is stored in our database. This information is stored so that we can manage, review and pass on your loan application or improve our services. In addition, we save information when you contact us so that we can answer your questions. If our partners cannot offer you a loan our financial partner on personal loans will contact you directly. Please feel free to contact us if you have questions about this specifically.

Before sending your application to our partner banks CompareKing carry out a credit check limited to collecting information about possible payment remarks. This is to ensure that you are eligible to apply for personal loans with the banks we work with. The credit check is carried out by the credit reporting agency Bisnode. In addition to the limited credit check CompareKing uses, the banks that receive your loan application also undertake their own comprehensive credit check. You'll receive a confirmation letter via SMS or mail. In the case of a loan offer, Compareking.no and our partners can send promissory notes electronically via email and SMS.

We will review your personal information regularly to ensure that we don't keep it longer than is permitted by law.

2) As most other sites we use information capsule (cookie). Cookies are small data files that are left on your computer so that our service is fully effective for you as a user. The information stored can be information about how our users have viewed and used our website, what browser they used, what ads they have seen and how they have viewed the different sites that CompareKing.no has a partnership with. This does not cause you any risk, but you can set your browser so that it does not accept the use of cookies. You can also delete all cookies stored through your browser.

None of this information is used to identify individuals. We use this information to generate an overall statistic which shows which pages are most popular and what information users seek. The statistics are a tool to improve our services to you as an end user.

3) Before applying, it is important that you review your personal finances thoroughly so you see what you can afford.

Why do we gather information?

At CompareKing.no we are constantly working to improve the user experience on our website. For that reason, we collect different types of information from our users, so we can facilitate optimal functionality all the time. Examples of such information are pages visited, time of day the visit was made and which browser was used. 

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på CompareKing.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på CompareKing.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på CompareKing.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@compareking.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu